Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr
shotgun

Κυνήγι στην Ελλάδα
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr


Προτιμώ Ελληνικά
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Φωτογραφίες θηραμάτων και άλλων ειδών

Οι περισσότερες φωτογραφίες προέρχονται από σελίδες του internet.
Ζητώ συγγνώμη από τους φωτογράφους αλλά δεν γνωρίζω την προέλευση της κάθε μιας για να την αναφέρω.

Υδρόβια
Πρασινοκέφαλη
Σαρσέλα
Σφυριχτάρι
Κιρκίρι
Σουβλόπαπια
Κυνηγόπαπια
Τσικνόπαπια
Χουλιαρόπαπια
Φλυαρόπαπια
Ασπρομέτωπη χήνα
Φαλαρίδα
Παρυδάτια
Καλημάνα
Mπεκατσίνι
Νερόκοτα
Τσιχλοκότσιφα
Γερακότσιχλα
Δεντρότσιχλα
Κοκκινότσιχλα
Τσίχλα (κοινή)
Κότσυφας
Πουλιά φέρμας
Μπεκάτσα
Πέρδικα (Τσούκαρ)
Ορτύκι
Φασιανός
Θηλαστικά
Αγριόχοιρος
Λαγός
Αγριοκούνελο
Αλεπού
Περιστεροειδή
Τρυγόνι
Αγριοπερίστερο
Φάσα
Κορακοειδή
Καρακάξα
Κάργια
Κουρούνα
Κίσσα
Διάφορα
Ψαρόνι
Σιταρήθρα
Απαγορευμένα
Φασοπερίστερο
Συκοφάγος (κιτρινοπούλι)
Μελισσοφάγος
Πεδινή πέρδικα
Σπουργίτης
Αγριόχηνα (Σταχτόχηνα)
Κουφομπεκάτσινο
Βαλτόπαπια
Δεκαοκτούρα
Κεφαλάς
Τσαλαπετεινός
Νεροκοτσέλα
Λύκος
 © 2000-2024   Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr   Greek Pages   Sorry! English Pages not yet available.