Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr
shotgun

Κυνήγι στην Ελλάδα
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Τελευταία ενημέρωση:
15/11/2013Προτιμώ Ελληνικά
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Αδήλωτα Κυνηγετικά Οπλα

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 3944 (ΦΕΚ:67/Β/5-4-2011), δίνεται εσαεί πλέον το δικαίωμα δήλωσης ενός αδήλωτου κυνηγετικού όπλου χωρίς συνέπειες, εφόσον ο κάτοχος αιτηθεί τη δήλωσή του. Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα του νόμου:

Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή, υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος, υποχρεούται να καταβάλει, για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, το 20πλάσιο των τελών που προβλέπονται, κάθε φορά.

Και το σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του υπουργού στη Βουλή κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου:

Όσον δε αφορά στη δεύτερη προσθήκη, δηλαδή αυτή της παραγράφου 7 του άρθρου 10, διευκολύνονται οι κάτοχοι αδήλωτων κυνηγετικών όπλων να τα δηλώσουν χωρίς ποινικές συνέπειες. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επί της ουσίας. Αλλωστε, ήταν πάγιο αίτημα και συναδέλφων βουλευτών και των κυνηγετικών οργανώσεων να διευθετηθεί αυτό το πρόβλημα.
Το μόνο στο οποίο θα σταθώ είναι η καταβολή του 20πλάσιου του παραβόλου. Το παράβολο σήμερα είναι 6 ευρώ. Πιστεύω ότι η θέσπιση του 20πλάσιου, εν είδει -αν θέλετε- προστίμου, δεν είναι δυσβάσταχτη οικονομικά, ιδίως από τη στιγμή που ο κάτοχος του όπλου απαλλάσσεται από ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος που ήταν το ποινικό αδίκημα και τα δικαστικά έξοδα μιας τέτοιας δίκης.

Το παράβολο για την εμπρόθεσμη δήλωση ενός όπλου είναι έξι (6) ευρώ, οπότε το πρόστιμο για τη δήλωση ενός αδήλωτου όπλου ανέρχεται στα 120 ευρώ. Εκτός από τα 120Ε, θα χρειαστείτε μια βεβαίωση γιατρού και μερικές φωτογραφίες και παράβολα. Αν δηλώσετε ότι το όπλο είναι από κληρονομιά, σε κάποια αστ.τμήματα ζητάνε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και υπεύθυνη δήλωση των υπολοίπων κληρονόμων ότι συμφωνούν να πάρετε εσείς το όπλο. Επειδή το κάθε αστυνομικό τμήμα και ο κάθε αρμόδιος αστυνομικός ερμηνεύει με το δικό του τρόπο τη νομοθεσία, καλύτερα είναι να ρωτήσετε στο Αστ.Τμήμα της περιοχής σας.
Η βεβαίωση γιατρού δεν χρειάζεται αν έχετε προσκομίσει πρόσφατα (μέχρι 3 χρόνια) βεβαίωση γιατρού για έκδοση ή ανανέωση αδείας άλλου όπλου στο ίδιο αστ.τμήμα.

Σημειώστε ότι τα παλαιά Δελτία Κατοχής των Δασαρχείων που δεν χρειάζονταν ποτέ ανανέωση, καταργήθηκαν με το νόμο 2168/1993 και αντικαταστάθηκαν από την Αδεια Κατοχής Κυνηγετικού Οπλου (ΑΚΚΟ) οι οποίες έχουν διάρκεια 10 έτη, εκδίδονται από την Αστυνομία και χρειάζονται ανανέωση ΠΡΙΝ λήξει η 10ετία. Αν η άδεια λήξει, πολλά αστ.τμήματα θεωρούν το όπλο αδήλωτο και επιβάλλουν το παραπάνω πρόστιμο των 120Ε για την ανανέωση της αδείας. Πάλι καλά γιατί παλαιότερα, αν έληγε η άδεια δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα και έπρεπε να περιμένεις πότε θα εκδώσει σχετική παράταση ισχύος ο εκάστοτε υπουργός (ευτυχώς έδιναν κατά καιρούς παράταση ισχύος των αδειών...).

Κυνηγετικό όπλο χωρίς ΑΚΚΟ ή με ληγμένη ΑΚΚΟ θεωρείται παρανόμως κατεχόμενο και επισύρει κυρώσεις, ακόμα και κατάσχεση του όπλου καθώς και των υπολοίπων όπλων που τυχόν κατέχουμε, αν το θελήσει το Αστυνομικό τμήμα.

   Old Gun

Ακολουθούν παλαιότερες σχετικές ρυθμίσεις και σχόλια
(Για ιστορικούς λόγους μόνο)

Αν ξεπεραστεί η ημερομηνία λήξης της ΑΚΚΟ, δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με την παρούσα (βλακώδη!) νομοθεσία. Το λογικό θα ήταν να υπάρχει συνεχής δυνατότητα ανανέωσης με την επιβολή ανάλογου προστίμου. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια εκδίδονται σχεδόν συνεχείς παρατάσεις ισχύος των ΑΚΚΟ από το αρμόδιο υπουργείο.

Οσοι έχετε κάποιο όπλο που ξεχάσατε να ανανεώσετε την ΑΚΚΟ του, να γνωρίζετε ότι πλέον (μετά την σχετική απόφαση του ΥΠΠ) η ΑΚΚΟ ισχύει μέχρι 30/11/2011 ανεξαρτήτως αν η ημερομηνία λήξης που αναγράφει είναι προγενέστερη. Ομως, προσοχή, μην το αφήσετε πάλι για την τελευταία στιγμή και το ξεχάσετε γιατί δεν καθόλου βέβαιο ότι θα δοθεί και νέα παράταση!!

Οσοι έχετε κάποιο παλιό όπλο με Δελτίο Δασαρχείου ή κάποιο εντελώς αδήλωτο όπλο, λαδώστε το καλά και ασφαλίστε το όσο καλύτερα μπορείτε αναμένοντας αν και πότε θα δοθεί πάλι η σχετική περίοδος χάριτος για τη δήλωσή τους στην Αστυνομία.

Εννοείται ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η μεταφορά και ακόμα περισσότερο οποιαδήποτε χρήση όπλου χωρίς έγκυρη ΑΚΚΟ. Τονίζεται ότι το Δελτίο Κατοχής του Δασαρχείου δεν έχει πλέον καμία νομική ισχύ. Αν όμως το έχετε, φυλάξτε το γιατί αποτελεί πρόσθετο δικαιολογητικό για τη δήλωση του όπλου στην Αστυνομία (αν και όταν ξαναδοθεί παράταση για τη δήλωση τέτοιων όπλων), διαφορετικά πρέπει να κάνετε υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση+κατοχή του όπλου.

Ασχετα με το παραπάνω, υπάρχει παράταση ισχύος των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων (ΑΚΚΟ) εως 30/11/2011. Η παράταση αφορά τα κυνηγετικά όπλα που έχουν ήδη ΑΚΚΟ η οποία έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει πριν από τις 30/11/2011.
Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 6700/3-835809-27/1/2010, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 129-B-9/2/2010 και αναφέρει:
Παρατείνεται μέχρι 30.11.2011 η διάρκεια ισχύος των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων, που έληξαν ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
------------------------
Εληξε στις 23/12/2009 η τελευταία προθεσμία (ΦΕΚ.Α.263-23/12/2008, άρθρο 44, παρ.3) για τη δήλωση των όπλων που ήταν εντελώς αδήλωτα ή είχαν το παλαιό Δελτίο Κατοχής από Δασαρχείο.

Εληξε στις 30/07/2009 η τελευταία προθεσμία (ΦΕΚ.Β.1725-28/8/2008) για τη δήλωση των όπλων που έχουν ληγμένη Αδεια Κατοχής Κυνηγετικού Οπλου (ΑΚΚΟ).
------------------------
Στις 30/7/2009 λήγει η προθεσμία για την ανανέωση των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Οπλων (ΑΚΚΟ) που έχουν λήξει ή που λήγουν μέχρι τότε. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των ΑΚΚΟ που έχουν λήξει και τα όπλα θα θεωρούνται ως παρανόμως κατεχόμενα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Α΄263/23-12-2008, υπάρχει προθεσμία μέχρι 23/12/2009 για την δήλωση όσων κυνηγετικών όπλων έχουν ακόμα το παλαιό Δελτίο Κατοχής του Δασαρχείου ή δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Τώρα είναι μοναδική ευκαιρία να δηλωθούν όλα τα παλαιά όπλα που για διάφορους λόγους δεν είχαν δηλωθεί μέχρι τώρα στην Αστυνομία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν εγκαίρως στα οικεία Αστυνομικά Τμήματα.
------------------------
Με την υπ' αριθμ. 3009/2/85-ε' Απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα, που δημοσιεύτηκε την 17-8-2007, παρατείνεται μέχρι 30-7-2008 η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, που έληξαν ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Εντός της ως άνω προθεσμίας (30-07-2008), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν και μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την ανανέωση των ως άνω αδειών, στα Αστυνομικά Τμήματα ή Τμήματα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι, παράλειψη των κατόχων κυνηγετικών όπλων για μη έγκαιρη ανανέωση των σχετικών αδειών, συνιστά παράνομη κατοχή κυνηγετικών όπλων για την οποία προβλέπονται τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ.: 210 6977505   Fax: 210 6929764   e-mail: elasgrty@mopo.gr

ΣΣ: Η απόφαση ισχύει μόνο για όσα κυνηγετικά όπλα έχουν άδεια κατοχής της Αστυνομίας. Οσα όπλα δεν έχουν άδεια κατοχής της Αστυνομίας, ακόμα και αν υπάρχει το παλαιό Δελτίο Κατοχής του Δασαρχείου, θεωρούνται παράνομα. Ελπίζουμε να δοθεί κάποια λύση και για αυτά τα όπλα.
------------------------
Δόθηκε νέα περίοδος χάριτος για τη νομιμοποίηση των αδήλωτων όπλων από 12/9/2005 εως 12/9/2006.
Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο νόμο 3387/2005 που ψηφίστηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.224Α-12/9/2005.
Ως αδήλωτα όπλα νοούνται εκείνα που δεν έχουν Αδεια Κατοχής από την Αστυνομία.
------------------------
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜ.ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 05/08/2003
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη δήλωση κυνηγετικών όπλων

Από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για τη χορήγηση αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, από κατόχους τέτοιων όπλων, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στις Δασικές Αρχές, ως και την υποβολή αιτημάτων, για την αντικατάσταση των δελτίων κατοχής κυνηγετικών όπλων των αρμοδίων Δασικών Αρχών, με άδεια κατοχής των Αστυνομικών Αρχών, ανανεώθηκε για το χρονικό διάστημα από 24 - 7 - 2003 μέχρι 23 - 7 - 2004.

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, όσοι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων δεν είναι εφοδιασμένοι με άδεια κατοχής των Αστυνομικών Αρχών, υποχρεούνται όπως προσέλθουν στα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Ασφαλείας ή Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να υποβάλουν σχετικά αιτήματα.

Επισημαίνεται ότι, μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η κατοχή των όπλων αυτών θεωρείται παράνομη, τα όπλα θα κατάσχονται και σε βάρος των κατόχων αυτών, προβλέπονται αυστηρές ποινές φυλάκισης και χρηματικής ποινής.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 2106924558
Fax: 2106929764
E-mail: elasgrty@mopo.gr
Δ/νση Ιστοσελίδας: www.ydt.gr


 © 2000-2015   Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr   Greek Pages   Sorry! English Pages not yet available.