Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr
shotgun

Κυνήγι στην Ελλάδα
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr


Προτιμώ Ελληνικά

Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη Σκοποβολή
Αρ.Απόφ: 4325, ΦΕΚ: 400/Β/1999

Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών. Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών. Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής.

Αρθρο 01: Οπλα και φυσίγγια σκοποβολής.
Αρθρο 02: Αγορά και κατοχή αεροβόλων όπλων σκοποβολής.
Αρθρο 03: Αγορά κατοχή λειόκαννων όπλων Σκοποβολής.
Αρθρο 04: Αγορά και κατοχή τόξων και βαλλιστρίδων Σκοποβολής.
Αρθρο 05: Αγορά-κατοχή πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2168/1993.
Αρθρο 06: Αδεια οπλοφορίας για άσκηση στη σκοποβολή.
Αρθρο 07: Αγορά-κατοχή εξαρτημάτων όπλων σκοποβολής.
Αρθρο 08: Δικαιολογητικά.
Αρθρο 09: Αγορά και κατοχή φυσιγγίων ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής.
Αρθρο 10: Μεταφορά-εξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων στο εξωτερικό για συμμετοχή σε σκοπευτικούς αγώνες.
Αρθρο 11: Εισαγωγή-επανεξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων, για συμμετοχή σε σκοπευτικούς αγώνες.
Αρθρο 12: Οροι φύλαξης ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών.
Αρθρο 13: Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων.
Αρθρο 14: Υποχρεώσεις υπευθύνων σκοπευτηρίων.
Αρθρο 15: Υποχρεώσεις κατόχων ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής.
Αρθρο 16: Κατοχή όπλων σκοποβολής τα οποία εδόθησαν ως έπαθλα αγώνων.
Αρθρο 17: Σκοπευτές εξωτερικού.
Αρθρο 18: Κατοχή όπλων από προσωπικότητες της σκοποβολής.
Αρθρο 19: Ασκηση στη σκοποβολή.
Αρθρο 20: Μεταβατικές Διατάξεις.
Αρθρο 21: Κυρώσεις.
Αρθρο 22: Τελικές Διατάξεις.
Αρθρο 23: Εναρξη ισχύος.

Αρθρο 01: Οπλα και φυσίγγια σκοποβολής. Aρχή Σελίδας

1.Ως όπλα σκοποβολής θεωρούνται τα όπλα τα οποία προβλέπονται από τους κανονισμούς των αντιστοίχων Διεθνών Ομοσπονδιών και τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας της χώρας μας.
Συγκεκριμένα:
α. Όπλα για τα αγωνίσματα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκοποβολής (ISSF)
α1. Αεροβόλο Τουφέκι διαμετρήματος 4,5mm
α2. Αεροβόλο Πιστόλι διαμετρήματος 4,5 mm
α3. Αεροβόλο Τουφέκι Κινητού Στόχου 10μ. διαμετρήματος 4,5 mm με διόπτρα
α4. Τουφέκι Σπορ διαμετρήματος 0.22 (περιφερειακής πυροδότησης)
α5. Τουφέκι Ελεύθερο διαμετρήματος 0.22 (περιφερειακής πυροδότησης)
α6. Τουφέκι για το αγώνισμα Κινητού Στόχου 50μ. διαμετρήματος 0.22 (περιφερειακής πυροδότησης) με διόπτρα
α7. Ελεύθερο Πιστόλι διαμετρήματος 0.22 (περιφερειακής πυροδότησης)
α8. Πιστόλι Ταχύτητος διαμετρήματος 0.22 (περιφερειακής πυροδότησης)
α9. Πιστόλι Σπορ διαμετρήματος 0.22 (περιφερειακής πυροδότησης)
α10. Πιστόλι Στάνταρτ διαμετρήματος 0.22 (περιφερειακής πυροδότησης)
α11. Πιστόλι Κεντρικής Πυροδότησης διαμετρήματος 7,62 mm έως 9,65 mm
α12. Περίστροφο με μήκος κάννης 6" Κεντρικής Πυροδότησης διαμετρήματος 7,62 mm έως 9,65mm
α13. Τουφέκι Στάνταρτ για το αγώνισμα 3x20 στα 300μ. διαμετρήματος από 6 mm έως 8 mm
α14. Τουφέκι Ελεύθερο για τα αγωνίσματα Πρηνηδόν και 3x40 στα 300μ. διαμετρήματος 6mm έως 8 mm
α15. Τουφέκια λειόκαννα που πληρούν τις προδιαγραφές κυνηγετικού όπλου διαμετρήματος έως 12 Gauge για σκοποβολή σε πήλινους δίσκους
β. Τόξα για τα αγωνίσματα της Τοξοβολίας σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (FITA)
γ. Βαλλιστρίδες σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα αγωνίσματα της Διεθνούς Ένωσης Βαλλιστρίδος (IAU)
δ. Τουφέκι διαμετρήματος 0.22 περιφερειακής πυροδότησης για το αγώνισμα της Χιονοδρομίας Δίαθλο σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διάθλου (IBU)
ε. Τουφέκια λειόκαννα που πληρούν τις προδιαγραφές κυνηγετικού όπλου διαμετρήματος έως 12 Gauge για σκοποβολή σε πήλινους δίσκους σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκοποβολής με Κυνηγετικά Όπλα (FITASC)
στ. Οπλα σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πρακτικής Σκοποβολής(IPSC)
στ1. Πιστόλια - Περίστροφα διαμετρήματος από 9 mm έως 11.6 mm
στ2. Τουφέκια διαμετρήματος από 5.6 mm έως 8mm
στ3. Τουφέκια λειόκαννα που πληρούν τις προδιαγραφές κυνηγετικού όπλου
ζ. Οπλα για σκοποβολή σε Μεταλλικές Σιλουέτες σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ενωσης Σκοποβολής σε Μεταλλικές Σιλουέτες (IMSSU)
η. Οπλα εμπροσθογεμή μαύρης πυρίτιδας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Επιτροπής Εμπροσθογεμών Οπλων (MLIAC)
θ. Οπλα για σκοποβολή σύμφωνα με τους Κανονισμούς του αγωνίσματος Bench Rest

Εκ των ανωτέρω αναφερομένων όπλων:
- Τα ραβδωτά πυροβόλα τουφέκια που διαθέτουν αποθήκη περισσοτέρων του ενός φυσιγγιών πρέπει να είναι επαναληπτικά
- Tα ραβδωτά πυροβόλα πιστόλια δεν πρέπει να είναι αυτόματα και
- Τα ραβδωτά πυροβόλα πιστόλια κεντρικής πυροδότησης πρέπει να έχουν μήκος κάννης τουλάχιστον 4''.
Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών κατοχής και οπλοφορίας για εξάσκηση στη σκοποβολή με όπλα που δεν είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς των παραπάνω αναφερομένων Διεθνών Ομοσπονδιών, συγκεκριμένου αγωνίσματος σκοποβολής και τοξοβολίας.
2. Ως φυσίγγια σκοποβολής θεωρούνται τα φυσίγγια τα οποία προβλέπονται από τους κανονισμούς των Διεθνών Ομοσπονδιών και τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας της χώρας μας ως ακολούθως:
α. Φυσίγγια περιφερειακής πυροδότησης 0.22
β. Φυσίγγια για σκοποβολή με λειόκαννα όπλα
γ. Φυσίγγια για πυροβόλα όπλα κεντρικής πυροδότησης
Δεν επιτρέπεται η χρήση για σκοποβολή τροχιοδεικτικών, διατρητικών ή εμπρηστικών φυσιγγίων, φυσιγγίων με βλήμα κοίλης αιχμήs (HΟLLOW ΡΟΙΝΤ), ως και φυσιγγίων τύπου MAGNUM.
Τα φυσίγγια που χρησιμοποιούνται για σκοποβολή με ραβδωτά πυροβόλα όπλα πρέπει να είναι εργοστασιακής κατασκευής.

Αρθρο 02: Αγορά και κατοχή αεροβόλων όπλων σκοποβολής. Aρχή Σελίδας

Για την αγορά και κατοχή αεροβόλων όπλων δεν απαιτείται άδεια. Ως προς τη διάθεση όμως, κατοχή και χρήση των εν λόγω οπλών ισχύουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις των άρθρων, 6 και 7 του Ν.2168/1993 περιορισμοί.

Αρθρο 03: Αγορά κατοχή λειόκαννων όπλων Σκοποβολής. Aρχή Σελίδας

Για την αγορά και κατοχή λειόκαννων όπλων σκοποβολής προς άσκηση των ενδιαφερομένων στη σκοποβολή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 8 του Ν.2168/1993:
Οι έχοντες δελτίο αθλητή-σκοπευτή εν ισχύ της οικείας ομοσπονδίας, κάτοχοι λειόκαννων πυροβόλων όπλων σκοποβολής δύνανται να τα μεταφέρουν για να συμμετέχουν σε προπονήσεις και αγώνες.

Αρθρο 04: Αγορά και κατοχή τόξων και βαλλιστρίδων Σκοποβολής. Aρχή Σελίδας

Για την αγορά τόξων και βαλλιστρίδων δεν απαιτείται άδεια. Οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται εντός 30 ημερών από την απόκτηση τους να ζητήσουν τον εφοδιασμό τους με άδεια κατοχής, η οποία χορηγείται από την Αστυνομική Αρχή του τόπου της κατοικίας τους.

Αρθρο 05: Αγορά-κατοχή πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοποβολής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2168/1993. Aρχή Σελίδας

1. Χορηγούνται άδειες αγοράς-κατοχής ραβδωτών πυροβόλων όπλων:
α. Στα αθλητικά σωματεία που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της Σκοποβολής, τα οποία, προκειμένου να τύχουν των εν λόγω αδειών θα πρέπει:
- Να είναι αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως φίλαθλα.
- Να διαθέτουν ή συνεργάζονται με έναν τουλάχιστον εκπαιδευτή ή προπονητή Σκοποβολής.
- Να πληρούν τους αναφερόμενους στο άρθρο 12 της παρούσας απόφασης
- Με σχετική βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας να πιστοποιείται η ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο μελών της οικείας Ομοσπονδίας σκοποβολής, ο αριθμός των αθλουμένων μελών του, καθώς επίσης ότι είναι νεοϊδρυθέν ή εν ενεργεία Αθλητικό Σωματείο και ότι τα αναφερόμενα προς αγορά και κατοχή όπλα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς αγωνισμάτων σκοποβολής.
Η ως άνω άδεια χορηγείται επ' ονόματι του προέδρου του Δ.Σ. ή του ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτούμενου υπό του Δ.Σ. προσώπου.
β. Στα δημόσια ή αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα, εφόσον καλλιεργούν το άθλημα της Σκοποβολής και πληρούν όρους αντίστοιχους με αυτούς της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
Η ως άνω άδεια χορηγείται στο όνομα του προσώπου που εξουσιοδοτείται ειδικά προς τούτο, από το διευθύνων, τους ως άνω φορείς, όργανο.
Η άδεια κατοχής πυροβόλων ραβδωτών όπλων Σκοποβολής των παραγράφων α και β του παρόντος άρθρου εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση της έδρας του Αθλητικού Σωματείου ή του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή του Νομικού προσώπου.
γ. Σε αθλητές σκοποβολής που είναι κάτοχοι σε ισχύ δελτίου αθλητή της οικείας Ομοσπονδίας, στο πρόσωπο των οποίων δε συντρέχουν οι αρνητικές προϋπόθεσης που προβλέπονται από τις διατάξεις ταυ άρθρου 18 του Ν. 2168/1993, χορηγούνται άδειες κατοχής ραβδωτών πυροβόλων όπλων των κατηγοριών Α' και Β', σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Κατηγορία Α'
α. Οπλα διαμετρήματος 0.22 και
β. Εμπροσθογεμή όπλα μαύρης πυρίτιδας
Πρέπει ο ενδιαφερόμενος:
Να έχει σε ισχύ Δελτίο σκοπευτή της οικείας Ομοσπονδίας τουλάχιστον έξι (6) μήνες.
Να γνωρίζει τους κανονισμούς διεξαγωγής του αγωνίσματος που θα ασκείται με το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί, καθώς και τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και φύλαξης που πρέπει να ακολουθεί.
- Να έχει λάβει μέρος σε τέσσερις (4) τουλάχιστον επίσημους αγώνες με ραβδωτά πυροβόλα όπλα τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν από την ημερομηνία που υποβάλλει αίτηση για άδεια αyοράς-κατοχής ραβδωτού πυροβόλου όπλου.
- Το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί να είναι σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς αγωνίσματος και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών, κατάλληλο για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής.
- Για τη χορήγηση άδειας αγοράς-κατοχής σε σκοπευτή δεύτερου ή κάθε επομένου όπλου, απαιτείται να έχουν παρέλθει τουλάχιστον έξι(6) μήνες από τη χορήγηση της προηγούμενης αδείας κατοχής όπλου και ο σκοπευτής να έχει συμμετάσχει με ραβδωτό πυροβόλο όπλο σε έξι (6) επίσημους αγώνες εντός του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία που υποβάλλει σχετική αίτηση για χορήγηση αδείας αγοράς-κατοχής άλλου όπλου της κατηγορίας αυτής.
- Αδεια κατοχής για περισσότερα από πέντε (5) όπλα της κατηγορίας αυτής, δε χορηγείται.
- Κατ' εξαίρεση και με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, είναι δυνατή η χορήγηση αδείας κατοχής για περισσότερα από πέντε (5) όπλα και μέχρι δέκα (10) της αυτής κατηγορίας, σε επίλεκτους σκοπευτές που πέτυχαν 1η, 2η, ή 3η Πανελλήνια ατομική νίκη σε αγώνισμα του πρωταθλήματος Ελλάδος ή κατέλαβαν την 1η έως και 8η θέση σε Διεθνή αγώνα με ραβδωτό πυροβόλο όπλο.
Κατηγορία Β'
Ραβδωτά πυροβόλα όπλα που λειτουργούν με φυσίγγια κεντρικής πυροδότησης.
Πρέπει ο ενδιαφερόμενος:
- Να έχει σε ισχύ Δελτίο σκοπευτή της οικείας Ομοσπονδίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
- Να γνωρίζει τους κανονισμούς διεξαγωγής του αγωνίσματος που θα ασκείται με όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί, καθώς και τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και φύλαξης που πρέπει να ακολουθεί.
- Να έχει λάβει μέρος σε έξι (6) τουλάχιστον επίσημους αγώνες με ραβδωτό πυροβόλο όπλο της κατηγορίας αυτής τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες, πριν από την ημερομηνία που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση αδείας αγοράς-κατοχής ραβδωτού πυροβόλου όπλου.
- Το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί να είναι σύμφωνα με τις Διεθνείς προδιαγραφές του αγωνίσματος που ο σκοπευτής θέλει να καλλιεργήσει και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών, κατάλληλο για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής.
- Για τη χορήγηση αδείας αγοράς-κατοχής σε σκοπευτή δεύτερου ραβδωτού πυροβόλου όπλου, απαιτείται να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από τη χορήγηση της προηγούμενης αδείας κατοχής όπλου και ο σκοπευτής να έχει συμμετάσχει σε οκτώ (8) επίσημους αγώνες με ραβδωτό πυροβόλο όπλο, της ίδιας κατηγορίας, τους δώδεκα (12)τελευταίους μήνες, πριν από την ημερομηνία που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση αδείας αγοράς-κατοχής άλλου όπλου της κατηγορίας αυτής.
- Αδεια κατοχής για περισσότερα από δύο (2)Οπλα της κατηγορίας αυτής, δε χορηγείται.
Κατ' εξαίρεση και με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, είναι δυνατή η χορήγηση αδείας κατοχής για περισσότερα από δύο (2) και μέχρι τέσσερα (4) Οπλα της κατηγορίας αυτής, σε επίλεκτους σκοπευτές που πέτυχαν 1η, 2η, ή 3η Πανελλήνια ατομική νίκη σε αγώνισμα του πρωταθλήματος Ελλάδος ή κατέλαβαν την 1η έως και 8η θέση σε διεθνή αγώνα με ραβδωτό πυροβόλο όπλο κεντρικής πυροδότησης.
Οι άδειες κατοχής ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής της παραγράφου γ. του παρόντος άρθρου, εκδίδονται από τη Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου της μόνιμης κατοικίας του σκοπευτή.
2. Οι χορηγηθείσες άδειες κατοχής όπλων σκοποβολής θεωρούνται από την Υπηρεσία που τις εξέδωσε κάθε εξάμηνο (6) από την έκδοσή τους. Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην εν λόγω υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει το όπλο ή τα όπλα που αναφέρονται σ'αυτή και ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι αρχικές προϋποθέσεις χορήγησής της.
3. Οι άδειες κατοχής ισχύουν για τρία (3) έτη και ανανεώνονται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής Χορήγησης.
- Ειδικά για τους σκοπευτές απαιτείται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, από την οποία προκύπτει ότι κατά το χρόνο ισχύος της αδείας αυτής, ο αιτών συμμετείχε τουλάχιστον σε έξι (6) αγώνες κατ' έτος, εφόσον πρόκειται για όπλα της κατηγορίας Α', ή οκτώ (8) αγώνες κατ' έτος, εφόσον πρόκειται για όπλα της κατηγορίας Β'.
4. Σε αθλητή-σκοπευτή ο οποίος είναι ανήλικος και έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκτός της ηλικίας, η άδεια κατοχής δυνατόν να εκδοθεί στο όνομα συγγενούς με πρώτο ή δεύτερο βαθμό συγγενείας, με την προϋπόθεση ότι η κατοχή του όπλου κρίνεται απαραίτητη από την οικεία Ομοσπονδία.
5. Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας κατοχής, εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις χορήγησης της, εφοδιάζει τον αιτούντα με την άδεια αγοράς του όπλου σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα ο αιτών παραδίδει στον έμπορο από τον οποίο αγοράζει το όπλο. Η άδεια αυτή επέχει και θέση αδείας μεταφοράς του όπλου στο χώρο φύλαξης του. Η άδεια κατοχής εκδίδεται εφόσον προσκομισθεί στην ως άνω Υπηρεσία το παραστατικό αγοράς του συγκεκριμένου όπλου.
6. Η άδεια κατοχής επέχει και θέση αδείας μεταφοράς του όπλου κενού φυσιγγίων και εντός θήκης, προς και από το χώρο άσκησης και διεξαγωγής αγώνων σκοποβολής σε όλη τη Χώρα.
7. Η χορηγηθείσα σε σκοπευτή άδεια κατοχής σκοπευτικού όπλου αφαιρείται, σε περίπτωση διάλυσης ή οριστικής αφαίρεσης της φίλαθλης ιδιότητος του Σωματείου στο οποίο ανήκει, εκτός εάν, εντός δύο (2) μηνών από το χρόνο επέλευσης του γεγονότος αυτού, προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής του σε άλλο αθλητικό Σωματείο.
8. Σκοπευτής με άδεια κατοχής όπλων δύναται κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα όπλα με άλλα, του ιδίου διαμετρήματος, υποβάλλοντας μαζί με την αίτηση του προς την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και σχετική βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας.

Αρθρο 06: Αδεια οπλοφορίας για άσκηση στη σκοποβολή. Aρχή Σελίδας

1. Η άδεια οπλοφορίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του Ν. 2168/1993, χορηγείται:
α. Σε σκοπευτές που έχουν εφοδιασθεί με άδεια κατοχής του όπλου για το οποίο ζητείται η άδεια οπλοφορίας.
β. Σε σκοπευτές εγγεγραμμένους σε αθλητικά σωματεία, τα οποία επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 8 της παρούσης απόφασης, με όπλο νομίμως κατεχόμενο για τον ίδιο σκοπό από τον (την) σκοπευτή(-τρια) σύζυγο ή από πρόσωπο (σκοπευτή) με το οποίο συνδέεται με συγγένεια εξ αίματος, μέχρι δευτέρου βαθμού.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του κατέχοντος το όπλο.
2. Η άδεια οπλοφορίας ισχύει για τρία (3) έτη και ανανεώνεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης (άρθρα 5 και 8 της παρούσης).
3. Κατ' εξαίρεση, δύναται σε σκοπευτές που δεν έχουν εφοδιασθεί με άδεια κατοχής ραβδωτού πυροβόλου όπλου να χορηγηθεί άδεια κατοχής νομίμως κατεχομένων από το οικείο σωματείο το οποίο είναι αθλούμενα μέλη ή την οικεία ομοσπονδία, και οπλοφορίας περιορισμένης χρονικής ισχύος, μη δυναμένης να υπερβεί τους έξι (6) μήνες ετησίως, ύστερα από την υποβολή όλων των προβλεπομένων από το άρθρο 8 της παρούσης απόφασης και κατόπιν εγγράφου συναινέσεως του οικείου σωματείου ή ομοσπονδίας στη Δ/νση Ασφαλείας ή Αστυνομική Δ/νση του τόπου διαμονής του.
- Τα ανωτέρω όπλα θα κατέχουν οι σκοπευτές σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 της παρούσης και θα μεταφέρουν αυτά μόνον από και προς τον τόπο προπόνησης και αγώνων σε όλη την Ελλάδα.
4. Η άδεια οπλοφορίας των αναφερομένων στο εδάφιο α, της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου προσώπων, δύναται να είναι ενιαία με την άδεια κατοχής του συγκεκριμένου όπλου.

Αρθρο 07: Αγορά-κατοχή εξαρτημάτων όπλων σκοποβολής. Aρχή Σελίδας

Επιτρέπεται η κατοχή των προβλεπόμενων, από τους Διεθνείς κανονισμούς εξαρτημάτων των όπλων σκοποβολής.
Για αγορά και κατοχή σκοπευτικών διόπτρων, μηχανισμών κλείστρου, θαλάμης και κάννης όπλων σκοποβολής, απαιτείται άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2168/1993.

Αρθρο 08: Δικαιολογητικά. Aρχή Σελίδας

Για τη χορήγηση αδείας κατοχής όπλων σκοποβολής απαιτούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 3009/2/23-α από 31-8-1994 (Β-696/14/9/1994) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης δικαιολογητικά και επιπλέον:
α. Προκειμένου περί σωματείων
1. Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας με την οποία πιστοποιείται:
- Η ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο μελών της
- Ο αριθμός των αθλουμένων μελών τους
- Οτι είναι νεοϊδρυθέν ή εν ενεργεία Αθλητικό Σωματείο
- Οτι τα αιτούμενα προς αγορά και κατοχή όπλα είναι σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς αγωνισμάτων σκοποβολής και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών κατάλληλα για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του οικείου σωματείου ότι πληρεί τους καθορισμένους από το άρθρο 12 της παρούσης απόφασης όρους ασφαλείας.
β. Προκειμένου περί δημοσίων ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων
1. Βεβαίωση του διευθύνοντος το ίδρυμα ή το σχολείο ή το νομικό πρόσωπο οργάνου ότι διαθέτει αθλητικό τμήμα, στο οποίο καλλιεργούνται αγωνίσματα σκοποβολής.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομικού προσώπου ότι πληρεί τους καθορισμένους από το άρθρο 12 της παρούσης απόφασης όρους ασφαλείας.
3. Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας με την οποία να πιστοποιείται:
- Η ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο μελών της
- Ο αριθμός των αθλουμένων μελών τους και
- ότι τα αιτούμενα προς αγορά και κατοχή όπλα είναι σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς αγωνισμάτων σκοποβολής και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών κατάλληλα για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής.
γ. Προκειμένου περί σκοπευτών
1. Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας μετά από αίτηση του σωματείου στο οποίο είναι αθλούμενα μέλη, από την οποία να προκύπτει:
- Η ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα της οικείας ομοσπονδίας
- Οι επίσημοι αγώνες στους οποίους έχουν λάβει μέρος
- Το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί να είναι σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς αγωνίσματος και βάσει εργοστασιακών προδιαγραφών κατάλληλο για την άσκηση σε αγώνισμα της σκοποβολής.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι γνωρίζει τους κανονισμούς διεξαγωγής του αγωνίσματος στο οποίο θα ασκείται με το όπλο που πρόκειται να προμηθευτεί, τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και φύλαξης που πρέπει να ακολουθεί, καθώς και ότι διαθέτει σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσης τους όρους ασφαλούς φύλαξης.
3. Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας ότι πρόκειται περί επίλεκτων σκοπευτών που πέτυχαν 1η, 2η, ή 3η Πανελλήνια νίκη σε αγωνίσματα τον Πρωτα8λήματος Ελλάδος ή κατέλαβαν την 1η έως και 8η θέση σε διεθνή αγώνα, εφόσον ζητείται άδεια κατοχής για περισσότερα από πέντε (5) όπλα της κατηγορίας Α' ή περισσότερα από δυο (2) όπλα της κατηγορίας Β'.
Ειδικά για τη χορήγηση αδείας κατοχής σε αθλητές σκοπευτές που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί και αστυνομικοί, που δικαιούνται βάσει ειδικών διατάξεων να οπλοφορούν, δεν υποχρεούνται στην υποβολή των προβλεπομένων στις διατάξεις των εδαφίων γ', δ' και ε' της παρ. Ι του άρθρου 1 της 3009/2/23α από 31-8-94 Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, δικαιολογητικών.

Αρθρο 09: Αγορά και κατοχή φυσιγγίων ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής. Aρχή Σελίδας

1. Αδεια κατοχής φυσιγγίων ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 εδάφιο έ του άρθρον 7 τον Ν. 2168/1993, χορηγείται σε όσους έχουν εφοδιαστεί με άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής ή άδεια οπλοφορίας με τέτοια όπλα. Η άδεια αυτή ισχύει, προκειμένου περί σωματείων, για τρία (3) χρόνια και, προκειμένου περί σκοπευτών, για όσο χρόνο ισχύει η άδεια κατοχής του κατεχόμενου όπλου και, σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων του ενός όπλου, για, όσο χρόνο ισχύει η άδεια κατοχής του τελευταίου εξ αυτών.
2. Για τη χορήγηση της άνω αδείας απαιτείται σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία προσδιορίζεται επακριβώς ο τύπος και οι ποσότητες των προς κατοχή φυσιγγίων, κατά διαμέτρημα. Δεν επιτρέπεται η κατοχή φυσιγγίων διαφορετικού διαμετρήματος απ' αυτά των κατεχομένων όπλων.
3. Οι ποσότητες φυσιγγίων που επιτρέπεται να κατέχουν τα αθλητικά σωματεία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εξήντα χιλιάδες (60.000) τεμάχια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, εφόσον τα εν λόγω σωματεία πληρούν τους όρους φύλαξης που καθορίζονται από το άρθρο 12 της παρούσης απόφασης, τα σωματεία που δεν έχουν συμμορφωθεί με τους προβλεπόμενους ως άνω όρους επιτρέπεται να κατέχουν μέχρι 30.000 τεμάχια φυσιγγίων συνολικά, εφόσον τα ασφαλίζουν εντός ειδικού χρηματοκιβωτίου.
Αν το σωματείο διαθέτει χώρο, ο οποίος διαθέτει άδεια λειτουργίας αποθήκης πυρομαχικών από το αρμόδιο τμήμα Βιομηχανίας της Νομαρχίας της έδρας του, οι ποσότητες καθορίζονται σύμφωνα με την άδεια αυτή.
4.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα κατεχόμενα φυσίγγια από τούς προβλεπόμενους από το εδάφιο β' της παρ. Ι του άρθρου 5 της παρούσης απόφασης Φορείς.
5.Οι ποσότητες που επιτρέπει να κατέχουν οι σκοπευτές, κάτοχοι ραβδωτών πυροβόλων όπλων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πεντακόσια (500) τεμάχια φυσιγγίων για κάθε κατεχόμενο όπλο.
6.Η άδεια κατοχής φυσιγγίων όπλων σκοποβολής εκδίδεται από τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσης απόφασης.
7. Σε όσους έχουν εφοδιασθεί με άδεια κατοχής φυσιγγίων, χορηγείται άδεια αγοράς από την Υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια κατοχής.
8. Για τη χορήγηση άδειας αγοράς φυσιγγίων απαιτείται σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία προσδιορίζεται επακριβώς ο τύπος και οι ποσότητες των προς αγορά φυσιγγίων, κατά διαμέτρημα, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν τις σκοπευτικές του ανάγκες ενός μηνός, προκειμένου περί σκοπευτών, και τεσσάρων μηνών, προκειμένου περί Σωματείων ή άλλου φορέα. Για την πιστοποίηση των εν λόγω αναγκών υποβάλλεται σχετική βεβαίωση του οικείου Σωματείου ή Φορέα, προκειμένου περί σκοπευτών, και της οικείας ομοσπονδίας, προκειμένου περί Σωματείων ή Φορέων. Επιπλέον, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για το πόσα από τα αγορασθέντα φυσίγγια, βάσει της προηγούμενης αδείας αγοράς αυτών, αναλώθηκαν και σε ποιές δραστηριότητες. Αν κατά τη διάρκεια των προαναφερομένων χρονικών διαστημάτων προκύπτουν έκτακτες σκοπευτικές ανάγκες, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση και η αντίστοιχη, κατά περίπτωση, βεβαίωση και υπεύθυνη δήλωση.
9.Η άδεια αγοράς φυσιγγίων ισχύει για εννέα (9) μήνες και εκδίδεται σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα, με μέριμνα του ενδιαφερομένου, παραδίδεται στον έμπορο από τον οποίο προμηθεύεται τα φυσίγγια. Αν γίνει τμηματική αγορά των φυσιγγίων, ο έμπορος αναγράφει επί του πρωτοτύπου της αδείας κατοχής του ενδιαφερομένου και του τηρουμένου από αυτόν αντιγράφων, την ημερομηνία πώλησης, τον τύπο των φυσιγγίων, τις αγορασθείσες ποσότητες φυσιγγίων κατά διαμέτρημα και υπογράφει θέτοντας και τη σφραγίδα του.
Απαγορεύεται απολύτως η αγορά φυσιγγίων διαφορετικού τύπου και διαμετρήματος από αυτόν που αναγράφεται επί της σχετικής αδείας αγοράς και κατοχής.
10. Η άδεια κατοχής ή αγοράς φυσιγγίων επέχει και θέση άδειας μεταφοράς αυτών από το κατάστημα του εμπόρου στο χώρο φύλαξης τους ή στο σκοπευτήριο όπου ο σκοπευτής αθλείται ή συμμετέχει σε αγώνες.
11. Επιτρέπεται στα σωματεία να διαθέτουν στα μέλη τους δωρεάν ή επί πληρωμή, φυσίγγια σκοποβολής, μόνον εντός των χώρων των σκοπευτηρίων, κατάλληλα για τα όπλα που κατέχουν, αποκλειστικά και μόνον για προπονήσεις και αγώνες, τα τυχόν δε μη αναλωθέντα επιστρέφονται υποχρεωτικά στο σωματείο.
Ειδικότερα είναι δυνατή η διάθεση:
1. Από την οικεία ομοσπονδία προς τα σωματεία-μέλη της, καθώς επίσης και στους σκοπευτές αυτών κατόχους σε ισχύ δελτίου σκοπευτή.
2. Από τα σωματεία προς τα αθλούμενα μέλη τους κατόχους σε ισχύ δελτίου σκοπευτή.
3.Από διοργανωτές επισήμων αγώνων σκοποβολής δωρεάν ή επί πληρωμή φυσιγγίων σκοποβολής, τα οποία είναι απαραίτητα σε όσους από τους συμμετέχοντες δεν διαθέτουν τα ανάλογα φυσίγγια για να λάβουν μέρος στους αγώνες.
Απαγορεύεται η αγοραπωλησία φυσιγγίων μεταξύ σκοπευτών.

Αρθρο 10: Μεταφορά - εξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων στο εξωτερικό για συμμετοχή σε σκοπευτικούς αγώνες. Aρχή Σελίδας

1. Για τη μεταφορά όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς συμμετοχή σκοπευτών σε αγώνες σκοποβολής και επαναφορά αυτών στη χώρα μας, απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του κάθε όπλου.
β. Τον αριθμό των φυσιγγίων, κατά διαμέτρημα.
γ. Τον τόπο και το σκοπό μεταφοράς τους.
δ. Το χρόνο μεταφοράς και επαναφοράς τους.
2. Η ως άνω άδεια εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου. Με την εν λόγω αίτηση προσκομίζεται και αντίγραφο της πρόσκλησης συμμετοχής σε αγώνες στο εξωτερικό.
3. Δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς σε όσους κατέχουν Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλων Οπλων, στο οποίο είναι καταχωρημένα τα προς μεταφορά Οπλα.
4. Για την εξαγωγή σκοπευτικών όπλων και φυσιγγίων αυτών σε χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς συμμετοχή σκοπευτών σε αγώνες σκοποβολής, και επανεισαγωγής αυτών στη χώρα μας, απαιτείται άδεια εξαγωγής - επανεισαγωγής, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
5. Οι ως άνω άδειες εκδίδονται στο όνομα του σκοπευτή που μεταφέρει τα όπλα ή στο όνομα του οριζόμενου για το σκοπό αυτό εκπροσώπου της αθλητικής αποστολής.
6. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς ή εξαγωγής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών, ο κάτοχος της σχετικής άδειας υποχρεούται:
α. Να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας των μεταφερομένων ειδών.
β. Να επαναφέρει-επανεισάγει στη χώρα όλα τα όπλα που μετέφερε ή εξήγαγε στο εξωτερικό.
γ. Να υποβάλει στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια μεταφοράς-εξαγωγής, εντός δέκα (10) ημερών από της επιστροφής τους, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρει ρητά την επαναφορά-επανεισαγωγή, τόσο των αναφερομένων στην άδεια όπλων, όσο και των φυσιγγίων που δεν αναλώθηκαν.

Αρθρο 11: Εισαγωγή-επανεξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων, για συμμετοχή σε σκοπευτικούς αγώνες. Aρχή Σελίδας

1. Για την εισαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών, ομάδων σκοποβολής από χώρες του εξωτερικού, για συμμετοχή των σκοπευτών τους σε αγώνες σκοποβολής και επανεξαγωγής αυτών στη χώρα προέλευσης τους, απαιτείται άδεια εισαγωγής-εξαγωγής που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ύστερα από αίτηση του Υπουργείου Πολιτισμού που διαβιβάζεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων και περιλαμβάνει:
α. Τα ονόματα των μελών της αποστολής και τους αριθμούς των διαβατηρίων τους
β. Τα πλήρη στοιχεία των όπλων και τον αριθμό των φυσιγγίων που θα φέρει ο κάθε αθλητής-σκοπευτής.
γ. Την προκήρυξη των αγώνων ή την πρόσκληση
δ. Τον ακριβή χρόνο τόσο εισαγωγής όσο και επανεξαγωγής τους.
2. Η ως άνω άδεια εκδίδεται στο όνομα του σκοπευτή που εισάγει τα όπλα ή στο όνομα του εκπροσώπου της Αθλητικής Αποστολής.
3. Ο κάτοχος της ανωτέρω αδείας υποχρεούται να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας των εισαγομένων ειδών και να επανεξαγάγει αυτά εντός της αναφερόμενης στην άδεια προθεσμίας.
4. Οι Τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την επανεξαγωγή των κατά τα ανωτέρω εισαχθέντων όπλων, καθώς και για τον αριθμό των μη αναλωθέντων φυσιγγίων. Για το σκοπό αυτό, οι σκοπευτές εφοδιάζονται με βεβαίωση του υπεύθυνου της διοργάνωσης των αγώνων, από την οποία προκύπτει ο αριθμός των αναλωθέντων φυσιγγίων.
5. Η χορηγούμενη ως άνω άδεια εισαγωγής επέχει και θέση κατοχής των όπλων και φυσιγγίων.

Αρθρο 12: Οροι φύλαξης ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών. Aρχή Σελίδας

1.Τα αθλητικά σωματεία που κατέχουν ραβδωτά πυροβόλα όπλα σκοποβολής κατόπιν σχετικής αδείας, υποχρεούνται όπως φυλάσσουν αυτά κενά φυσιγγίων σε ειδικούς χώρους των γραφείων τους ή σε προορισμένους για το σκοπό αυτό χώρους Σκοπευτηρίων.
Οι χώροι φύλαξης ραβδωτών πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων των σωματείων σκοποβολής πρέπει:
α. Να είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητοι μεταξύ τους, κατασκευασμένοι δε με τέτοιο υλικό, ώστε να μην είναι δυνατή η ρήξη ή τη διάτρηση αυτών με συνήθη εργαλεία.
β. Να έχουν μία μόνο είσοδο, η θύρα της οποίας να είναι θωρακισμένη.
γ. Να μην έχουν παράθυρο ή άνοιγμα σε φωταγωγό ή ακάλυπτο χώρο.
δ. Να διαθέτουν σύγχρονο σύστημα συναγερμού και χρηματοκιβώτιο.
2.Οι σκοπευτές που κατέχουν ραβδωτά πυροβόλα όπλα, κατόπιν σχετικής αδείας, υποχρεούνται όπως για τη φύλαξη αυτών στην οικία τους, λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:
α. Για τη φύλαξη (1) ραβδωτού πυροβόλου όπλου και έως 500 φυσιγγίων, απαιτείται χρηματοκιβώτιο.
β. Για τη φύλαξη δύο (2) και περισσοτέρων ραβδωτών πυροβόλων όπλων και πεντακοσίων (500) φυσιγγίων, για κάθε όπλο μέχρι τον αριθμό των 1500 φυσιγγίων, συνολικά, απαιτείται χρηματοκιβώτιο που βρίσκεται σε χώρο που διαθέτει σύστημα συναγερμού.
3. Όσοι κατέχουν ραβδωτά πυροβόλα όπλα, υποχρεούνται όπως, εντός προθεσμίας τριών (3)μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης, συμμορφωθούν με τους καθοριζόμενους στο παρόν άρθρο όρους.
4. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει τους όρους ασφαλούς φύλαξης ραβδωτών πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων αυτών, καταργείται.

Αρθρο 13: Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων. Aρχή Σελίδας

Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται:
1. Να μην παραχωρούν όπλα σκοποβολής σε πρόσωπα, που δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο αθλητών του οικείου σωματείου.
2. Να διενεργούν τις προπονήσεις των σκοπευτών τους σε Σκοπευτήρια ή σε παραχωρημένα για το σκοπό αυτό Σκοπευτήρια Ενόπλων Δυνάμεων ή Σωμάτων Ασφαλείας.
3. Να μεριμνούν ώστε κατά τις προπονήσεις των νεοεγγραφέντων αθλητών σκοποβολής, να παρίσταται υπεύθυνος από το σωματείο και προπονητής, οι οποίοι καθίστανται υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, προς πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων.
4. Να μην επιτρέπουν την άθληση ή τη συμμετοχή σε προπονήσεις ή σε αγώνες σκοπευτή που δεν έχει εν ισχύ δελτίο αθλητή της οικείας Ομοσπονδίας.
5. Να ενημερώνουν, αμέσως, σε περίπτωση διαγραφής σκοπευτή που κατέχει όπλο σκοποβολής για προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της αθλητικής ιδιότητας αυτού, την οικεία Αστυνομική Αρχή ή την Αστυνομική Αρχή που εξέδωσε την άδεια.
6. Να τηρούν τα κατωτέρω:
α. Μητρώο αθλουμένων μελών (σκοπευτών) του Σωματείου όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας αυτού, καθώς και ο αριθμός μητρώου εκάστου σκοπευτή.
β. Βιβλίο κατεχομένων όπλων, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα κάθε όπλου, καθώς και ο αριθμός της αδείας κατοχής του.
γ. Βιβλίο διακίνησης φυσιγγίων, όπου καταχωρούνται οι ποσότητες των αγορασθέντων φυσιγγίων, κατά τύπο και διαμέτρημα, το οποίο θα ενημερώνεται αυθημερόν, σε κάθε περίπτωση αγοράς ή διάθεσης.
δ. Αρχείο διεξαγωγής αγώνων, που διοργάνωσε το σωματείο ή έλαβαν μέρος σκοπευτές του, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε κάθε αγώνα, το αγώνισμα και η επίδοσή τους.
Τα ανωτέρω βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από την κατά τόπο αρμόδια Αθλητική Αρχή, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εγγραφής επ' αυτών. Στις εγγραφές των εν λόγω βιβλίων απαγορεύονται διορθώσεις και αποξέσεις.
Ο έλεγχος για την κανονική τήρηση των βιβλίων και την ακρίβεια των επ' αυτών εγγράφων ενεργείται οποτεδήποτε αυτό τα αρμόδια Αστυνομικά όργανα, στα οποία οι υπεύθυνοι των σωματείων υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αναγκαία προς το σκοπό αυτό διευκόλυνση.
7. Τα σωματεία που λειτουργούν, πριν την έναρξη της ισχύος της παρούσης απόφασης, υποχρεούνται όπως συμμορφωθούν με τις προβλεπόμενες στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευσή της.

Αρθρο 14: Υποχρεώσεις υπευθύνων σκοπευτηρίων. Aρχή Σελίδας

Οι υπεύθυνοι των σκοπευτηρίων, στα οποία διενεργούνται αγώνες σκοποβολής ή προπονήσεις με ραβδωτά πυροβόλα όπλα υποχρεούνται:
1. Να διασφαλίζουν τη λειτουργία του σκοπευτηρίου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας αυτού.
2. Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή σε αγώνες ή προπονήσεις, ατόμων που δεν κατέχουν δελτίο εν ισχύ σκοπευτή της οικείας Ομοσπονδίας, καθώς και των ανηλίκων που κατέχουν τέτοιο δελτίο, αλλά δε συνοδεύονται από το γονέα ή κηδεμόνα τους ή υπεύθυνο του σωματείου στο οποίο ανήκουν.
3. Να ελέγχουν, όποτε το κρίνουν σκόπιμο, το νόμιμο της κατοχής των χρησιμοποιούμενων για σκοποβολή όπλων.
4. Να μεριμνούν για τη συλλογή των καλύκων των αναλισκόμενων φυσιγγίων κεντρικής πυροδότησης και να προβαίνουν στην πώλησή τους, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, σε νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια κατασκευής φυσιγγίων σκοποβολής, προς αναγόμωση, ή χυτήρια μετάλλων. Η αποκομιδή καλύκων φυσιγγίων εντός των χώρων των σκοπευτηρίων, κατά παράβαση της ανωτέρω διαδικασίας, από σκοπευτές, υπευθύνους σωματείων ή άλλα πρόσωπα, απαγορεύεται αυστηρώς.
5. Τα ανωτέρω σκοπευτήρια υποχρεούνται να τηρούν τα κατωτέρω:
α. Αρχείο αγώνων σκοποβολής, στο οποίο καταχωρούνται η ημερομηνία τέλεσης κάθε αγώνα, το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων σκοπευτών και το σωματείο στο οποίο ανήκουν
β. Βιβλίο προπονήσεων θεωρημένο από την αρμόδια Αθλητική Αρχή, στο οποίο καταχωρούνται όνομα και επώνυμο του σκοπευτή, το Σωματείο που ανήκει, αριθμός αδείας όπλου, αριθμός όπλου και αριθμός αναλωθέντων φυσιγγίων-είδος αυτών.
Τα σκοπευτήρια, εφόσον διαθέτουν χώρους φύλαξης όπλων και φυσιγγίων, αυτοί θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 της παρούσης απόφασης, όπου φυλάσσονται τα όπλα και φυσίγγια Αθλητικών Σωματείων Σκοποβολής και σκοπευτών.

Αρθρο 15: Υποχρεώσεις κατόχων ραβδωτών πυροβόλων όπλων σκοποβολής. Aρχή Σελίδας

Οι κάτοχοι όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών υποχρεούνται:
1. Να μην παραχωρούν τα κατεχόμενα όπλα και φυσίγγια σε άλλα πρόσωπα, πλην των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.
2. Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προς πρόληψη ατυχήματος ή κλοπής ή απώλειας αυτών και να ενημερώνουν άμεσα την οικεία Αστυνομική Αρχή σε κάθε περίπτωση τέτοιου συμβάντος.
3. Να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των Αστυνομικών Οργάνων, των εκπαιδευτών, προπονητών και των υπευθύνων των Σωματείων και Σκοπευτηρίων για τα θέματα που αφορούν τη χρήση των όπλων και την ασφαλή φύλαξη αυτών.
4. Η μεταφορά σκοπευτικών όπλων και φυσιγγίων αυτών επιτρέπεται αποκλειστικά στα πρόσωπα που έχουν εφοδιαστεί με άδεια κατοχής ή οπλοφορίας ή προκειμένου περί σωματείων, στα ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα απ' αυτά πρόσωπα και μόνο από την κατοικία τους ή την έδρα του σωματείου, στο σκοπευτήριο για προπόνηση ή συμμετοχή σε αγώνες και αντίστροφα. Τα όπλα μεταφέρονται πάντοτε κενά φυσιγγίων εντός οπλοθήκης.
5. Κατά τη μεταφορά των όπλων και φυσιγγίων τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια κατοχής και οπλοφορίας.
Επιπλέον, τα εξουσιοδοτημένα για τη μεταφορά πρόσωπα πρέπει να φέρουν μαζί τους και την ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση.

Αρθρο 16: Κατοχή όπλων σκοποβολής τα οποία εδόθησαν ως έπαθλα αγώνων. Aρχή Σελίδας

1. Σε σκοπευτές μέλη Σκοπευτικών Ομάδων ή Εθνικών Ομάδων, στους οποίους εδόθησαν ως έπαθλα όπλα σκοποβολής σε αγώνες, ή από χορηγούς στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, χορηγείται άδεια εισαγωγής και κατοχής των όπλων αυτών, με την υποβολή επίσημης μετάφρασης του σχετικού εγγράφου ή βεβαίωσης του διοργανωτή ή χορηγού των αγώνων, ως και σχετικής βεβαίωσης της οικείας Ομοσπονδίας. Τα εν λόγω όπλα καταχωρούνται στην άδεια κατοχής όπλων του συγκεκριμένου σκοπευτή.
2. Όταν ο κάτοχος του αναφερομένου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όπλων παύει να ασχολείται με τη σκοποβολή, δύναται να εφοδιάζεται με άδεια κατοχής των όπλων αυτών ως κειμηλίων με την υποβολή όλων των άλλων προβλεπομένων για τη χορήγηση τέτοιας αδείας δικαιολογητικών.

Αρθρο 17: Σκοπευτές εξωτερικού. Aρχή Σελίδας

Έλληνες υπήκοοι οι οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό και οι οποίοι ήταν μέλη σκοπευτικών σωματείων και κάτοχοι όπλων σκοποβολής στη χώρα όπου διέμεναν και έρχονται στη χώρα μας για μόνιμη εγκατάσταση, καθώς και οι υπήκοοι χωρών του εξωτερικού που εγκαθίστανται στη χώρα μας, δύνανται να μεταφέρουν Οπλα σκοποβολής, τα οποία σύμφωνα με παραστατικά νομίμως κατέχουν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που διέμεναν.
Για τη χορήγηση αδείας μεταφοράς και εισαγωγής των παραπάνω αναφερόμενων όπλων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου που πρόκειται να εγκατασταθούν, το αίτημα τους προσκομίζοντας αντίγραφο σε επίσημη μετάφραση της σχετικής αδείας των Αλλοδαπών Αρχών.
Στα ανωτέρω άτομα χορηγείται προσωρινή άδεια κατοχής των όπλων αυτών, η ισχύς της οποίας δε δύναται να υπερβαίνει τούς έξη (6) μήνες.
Η ανωτέρω άδεια μετατρέπεται σε άδεια κατοχής, εφόσον εντός του χρόνου ισχύος της ο ενδιαφερόμενος εγγραφεί σε Σύλλογο που ανήκει στη δύναμη της οικείας Ομοσπονδίας και προσκομίσει σχετική βεβαίωση του Συλλόγου που έχει εγγραφεί, θεωρημένη από την οικεία Ομοσπονδία υπό την προϋπόθεση ότι στο πρόσωπο του δε συντρέχει κανένα πρόβλημα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του νόμου 2168/1993.
Όταν τα μεταφερθέντα-εισαχθέντα όπλα δε χαρακτηρίζονται ως σκοπευτικά κατά τις διατάξεις τον άρθρον 1 της παρούσης απόφασης, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προβεί στη νόμιμη πώληση των όπλων αυτών, εφόσον η κατοχή τους δεν αφορά άσκηση στη σκοποβολή, ή στην εξαγωγή αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2168/1993.
Για την ανανέωση των εν λόγω αδειών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης.

Αρθρο 18: Κατοχή όπλων από προσωπικότητες της σκοποβολής. Aρχή Σελίδας

1. Σε άτομα τα οποία έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο άθλημα της σκοποβολής ως αθλητές ή παράγοντες, είναι δυνατόν να χορηγηθεί ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμοδίας Ομοσπονδίας και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, άδεια κατοχής ενός (1) σκοπευτικού όπλου της επιλογής του ενδιαφερομένου και οπλοφορίας, προς εξάσκηση στη σκοποβολή.
2. Οι άδειες αυτές ανανεώνονται με την υποβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 5 δικαιολογητικών και της σχετικής βεβαίωσης-εισήγησης της οικείας Ομοσπονδίας χωρίς την αναφορά σε συμμετοχή αγώνων.

Αρθρο 19: Ασκηση στη σκοποβολή. Aρχή Σελίδας

Δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί και αστυνομικοί, καθώς και όσοι κατέχουν άδεια οπλοφορίας δύνανται να ασκούνται στη σκοποβολή με τα κατεχόμενα από αυτούς όπλα σε δημόσια ή ιδιωτικά σκοπευτήρια με την προϋπόθεση ότι o κανονισμός λειτουργίας του σκοπευτηρίου επιτρέπει άσκηση στη σκοποβολή με ανάλογα όπλα.

Αρθρο 20: Μεταβατικές Διατάξεις. Aρχή Σελίδας

Όσον αφορά άδειες κατοχής πυροβόλων ραβδωτών όπλων σκοπευτών, που χορηγήθηκαν και έχουν λήξει ή είναι εν ισχύ πριν την έκδοση της παρούσης Κ.Υ.Α. θα ανανεωθούν για τα τρία (3) επόμενα έτη με την υποβολή δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 8 της παρούσης με απαιτούμενη αθλητική δραστηριότητα συμμετοχής σε έξι (6) επίσημους αγώνες σκοποβολής την τελευταία τριετία.

Αρθρο 21: Κυρώσεις. Aρχή Σελίδας

Για τους παραβάτες των διατάξεων της παρούσης απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 2168/1993, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 τον Ν. 2434/1995 (Α-184) και του άρθρου 22 του Ν. 2168/93.

Αρθρο 22: Τελικές Διατάξεις. Aρχή Σελίδας

Η Αθλητική Ομοσπονδία υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ως και την οικεία Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση:
1. Για τους προγραμματισμένους επίσημους αγώνες που διοργανώνει η ίδια ή εγκρίνει στα Σωματεία-Μέλη της, να διοργανώνουν υπό την εποπτεία της.
- Ευθύς μετά το πέρας τέλεσης των εν λόγω αγώνων αποστέλλει στις ως άνω Υπηρεσίες επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών, στα οποία πλέον των άλλων πρέπει να εμφαίνεται ο αριθμός των συμμετασχόντων, τα στοιχεία αυτών, ως και η επιτευχθείσα παρ' εκάστων ατομική επίδοση.
2. Για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της φίλαθλης ιδιότητας Σωματείου-Μέλους της ή Σκοπευτή Σωματείου της δύναμης της.

Αρθρο 23: Εναρξη ισχύος. Aρχή Σελίδας

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 © 2000-2024   Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr   Greek Pages   Sorry! English Pages not yet available.