Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr
shotgun

Κυνήγι στην Ελλάδα
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr


Προτιμώ Ελληνικά

Ερωτηματολόγια εξέτασης νέων κυνηγών

Τα ερωτηματολόγια εξέτασης των νέων κυνηγών δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ: 224/Β/5-2-2013 ενώ κάποιες διορθώσεις δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ: 675/Β/22-3-2013. Τα ανωτέρω ΦΕΚ μπορείτε να τα κατεβάσετε από το Εθνικό Τυπογραφείο. Για ευκολία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική σελίδα του ΚΣ.Αμπελοκήπων που έχει τις διορθωμένες εκδόσεις.

Τα παρακάτω ερωτηματολόγια δεν ισχύουν πλέον και παρατίθενται μόνο για ιστορικούς λόγους. Με κόκκινο χρώμα είναι οι προσωπικές παρατηρήσεις μου (Hunter.Gr) που ίσως είχαν διορθωθεί σε νεότερες εκδόσεις τους.


Ερωτηματολόγια:
01    02    03    04    05    06   07    08    09   10


1ο Ερωτηματολόγιο Aρχή Σελίδας

1. Ποιο από τα δύο είδη πελαργών επιτρέπεται να κυνηγηθεί στην Ελλάδα;
α. Μαυροπελαργός
β. Πελαργός
γ. +Κανένα

2. Πόσα είδη αγριόχηνας επιτρέπεται να κυνηγηθούν στην Ελλάδα;
α. Δύο
β. Τρία
γ. +Κανένα
(Από το 2002 επιτράπηκε η ασπρομέτωπη χήνα άρα η σωστή απάντηση είναι ΕΝΑ είδος)

3. Πότε και σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ιξούς για τη σύλληψη πουλιών;
α. +Δεν επιτρέπεται
β. Μόνο το Φθινώπορο
γ. Μόνο για τη σύλληψη ωδικών πουλιών

4. Πότε και σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηχοπαραγωγές συσκευές με μιμητικές φωνές πουλιών για το κυνήγι τους;
α. Όταν κυνηγάμε πάπια
β. Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου.
γ. + Απαγορεύεται

5. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι με σκύλο δίωξης;
α. Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου
β. Από 20 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
γ. +Όταν και όπου επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριογούρουνου.

6. Πότε επιτρέπεται η χρήση ασυρμάτων για συντονισμό του κυνηγίου;
α. Κατά το κυνήγι του λαγού.
β. Κατά του κυνήγι του αγριόχοιρου.
γ. +Απαγορεύεται

7. Κατά την διάρκεια της ημέρας, πότε επιτρέπεται να αρχίζει και να τελειώνει το κυνήγι;
α. Ολη την ημέρα, εφόσον διακρίνεται το θήραμα.
β. +Μία ώρα πριν την Ανατολή και μισή ώρα μετά τη Δύση του ήλιου.
γ. Μια ώρα πριν την Ανατολή και μία ώρα μετά τη Δύση του ήλιου.

8. Μέχρι ποια απόσταση από τη χερσαία μεθοριακή γραμμή επιτρέπεται το κυνήγι;
α. Σε απόσταση 200 μέτρων.
β. Δεν υπάρχει όριο απόστασης.
γ. +Σε απόσταση 500 μέτρων

9. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι με παρακολούθηση ιχνών πάνω στο χιόνι;
α. Για κυνήγι λαγού.
β. Για κυνήγι αγριόχοιρου
γ. +Απαγορεύεται

10. Πού κατασκευάζει τη φωλιά της η πεδινή πέρδικα;
α. Στα δέντρα.
β. Στις κορυφές των θάμνων.
γ. +Στο έδαφος.


2ο Ερωτηματολόγιο Aρχή Σελίδας

1. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι της Αβοκέτας στην Ελλάδα;
α. Από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους κυνηγετικής περιόδου.
β. +Απαγορεύεται
γ. Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

2. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του κορυδαλλού (κατσιουλέρη);
α. Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου
β. Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
γ. +Απαγορεύεται

3. Ποιο από τ’ αναφερόμενα πουλιά στην αντίστοιχη στήλη 5 είναι παρυδάτιο;
α. Το ορτύκι
β. +Η καλημάνα
γ. Ο κότσυφας

4. Ποια από τα σκάγια έχουν μεγαλύτερη διασπορά;
α. Τα ψιλά
β. +Ανάλογα με την πυρίτιδα
γ. Τα χοντρά
(Προσωπικά θα απαντούσα το α. αλλά οι αρμόδιοι έχουν δώσει το β. ως σωστή απάντηση)

5. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι με παγίδες;
α. Για κυνήγι πουλιών
β. Για κυνήγι λαγού
γ. +Απαγορεύεται

6. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι με όπλο που έχει ραβδωτή κάννη;
α. Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου
β. Μόνο για κυνήγι αγριόχοιρου
γ. +Απαγορεύεται

7. Πότε επιτρέπεται να κυνηγάμε αν δανειστούμε την άδεια φίλου ή συγγενούς μας;
α. Μόνο για κυνήγι τριχωτών
β. Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
γ. + Απαγορεύεται το κυνήγι με ξένη άδεια

8. Εάν σκοτώσετε ή βρείτε νεκρό ένα πουλί δακτυλιωμένο τι πρέπει να κάνετε το δαχτυλίδι;
α. Να το κρατήσετε
β. Να το πετάξετε
γ. +Να το παραδώσετε στον Κυν. Σύλλογο ή τη Δασική Αρχή

9. Με τι άδεια επιτρέπεται το κυνήγι στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές περιοχές;
α. +Με ειδική άδεια που χορηγείται από τη Δασική Αρχή της ΕΚΠ
β. Με γενική άδεια
γ. Με περιφερειακή άδεια

10. Πόσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων Α κατηγορίας;
α. Για δέκα χρόνια
β. +Για πέντε χρόνια
γ. Για δεκαπέντε χρόνια
(Η κατηγορία Α καταργήθηκε, όλες οι άδειες κατοχής ισχύουν πλέον για 10 χρόνια)


3ο Ερωτηματολόγιο Aρχή Σελίδας

1. Για ποιο απ’ τα πουλιά του ερωτήματος απαγορεύεται το κυνήγι;
α. Ψαλίδα
β. +Καλαμοκανάς
γ. Φαλαρίδα

2. Σε ποια ομάδα πουλιών ανήκει η Φάσα;
α. Στ’ αρπακτικά
β. Στις τσίχλες
γ. +Στα περιστεροειδή

3. Ποια πουλιά επιτρέπεται να ταριχεύονται;
α. Τα παρυδάτια
β. Απαγορεύεται
γ. +Μόνο όσα επιτρέπεται να κυνηγηθούν

4. Ποιο είναι το ωφέλιμο βεληνεκές του κυνηγετικού όπλου;
α. Η απόσταση που φθάνουν τα σκάγια από τη θέση σκόπευσης.
β. Η μεγαλύτερη απόσταση που είναι δυνατόν να φθάσουν τα σκάγια.
γ. +Η απόσταση που σκοτώνεται σίγουρα το θήραμα

5. Μέχρι πόσα φυσίγγια επιτρέπεται να φέρει συνολικά μια κυνηγετική καραμπίνα;
α. Μέχρι πέντε
β. Μέχρι επτά
γ. +Μέχρι τρία

6. Μέσα σε πόσο χρόνο από την απόκτηση κυνηγετικού όπλου ο κάτοχός του οφείλει να εφοδιάζεται με άδεια κατοχής από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του;
α. Τρεις μήνες
β. Εξι μήνες
γ. +Τριάντα ημέρες

7. Ποιες ημέρες της εβδομάδας επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού;
α. Κάθε ημέρα
β. Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή
γ. +Ανάλογα με την Απόφαση που ρυθμίζει το κυνήγι κάθε χρόνο.

8. Σε περίπτωση που συλληφθεί κάποιος για παράνομο κυνήγι τι θα του κατασχεθούν;
α. Μόνο τα θηράματα
β. +Όλα τα μέσα παράνομου κυνηγίου, τα θηράματα και η άδεια
γ. Τα θηράματα και η άδεια

9. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι μέσα σε καταφύγια θηραμάτων;
α. Με ειδική άδεια της αρμόδιας Δασικής Αρχής
β. +Απαγορεύεται
γ. Από 1ης Δεκεμβρίου μέχρι 31ης του ίδιου μήνα

10. Πότε επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ζωντανών κραχτών για την προσέλκυση πτερωτών θηραμάτων;
α. Για το κυνήγι ωδικών πουλιών
β. +Απαγορεύεται τελείως
γ. Εκτός εποχής αναπαραγωγικής δραστηριότητας των πουλιών


4ο Ερωτηματολόγιο Aρχή Σελίδας

1. Πόσα είδη κεφαλάδων (αετομάχων) επιτρέπεται να κυνηγηθούν στην Ελλάδα;
α. Μόνο ο γαϊδουροκεφαλάς
β. +Κανένα
γ. Και τα πέντε είδη

2. Ποιο από τα πουλιά του ερωτήματος δεν ανήκει στην οικογένεια των παπιών;
α. Το σφυριχτάρι
β. +Η Φαλαρίδα (Μπάλιζα)
γ. Η ψαλίδα

3. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι πουλιών που είναι μικρότερα από 17 εκατοστά;
α. Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
β +Απαγορεύεται
γ. Εκτός εποχής αναπαραγωγικής διαδικασίας

4. Όταν περπατάμε κυνηγώντας, πώς πρέπει να κρατάμε το γεμάτο όπλο μας;
α. Με οποιοδήποτε τρόπο μας εξυπηρετεί για ταχύτερη σκόπευση
β. Με την κάνη στραμμένη εμπρός
γ. +Με την κάνη στραμμένη προς τη γη ή τον ουρανό

5. Όταν κυνηγάμε παράνομα τη νύχτα με μηχανοκίνητο μέσο κατάσχεται αυτό;
α. Οχι αν δεν έχουμε σκοτώσει θήραμα
β. +Κατάσχεται
γ. Κατάσχεται αν είναι δικό μας

6. Ποια όργανα δικαιούνται να ερευνούν τον κυνηγετικό σάκκο και τα μηχανοκίνητα μέσα των κυνηγών;
α. Μόνο οι δασικοί υπάλληλοι
β. Οι δασικοί υπάλληλοι και τα όργανα της Αστυνομίας
γ. +Οι δασικοί, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Αγροφυλακής

7. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι μέσα στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών;
α. Από 15 Οκτωβρίου μέχρι 20 Νοεμβρίου
β. Εκτός εποχής φωλεοποίησης και αναπαραγωγής πουλιών
γ. +Απαγορεύεται τελείως

8. Ποιο από τα περιγραφόμενα πουλιά είναι αρπακτικά;
α. Κιρκίρι - Κάργια
β. +Πετρίτης - Κιρκινέζι
γ. Γερακότσιχλα - Μπεκατσίνι

9. Όταν περνάτε μέσα από τα καταφύγια θηραμάτων πώς πρέπει να μεταφέρετε το όπλο σας;
α. Αδειο
β. Γεμάτο κι ασφαλισμένο
γ. +Λυμένο και μέσα στη θήκη και αν δεν λύνεται (καραμπίνα) μέσα στη θήκη άδειο από φυσίγγια

10. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι σε περιφραγμένες εκτάσεις με συνεχή φράχτη ύψους 1,5 μ. τουλάχιστο;
α. Για κυνήγι θηλαστικών
β. +Απαγορεύεται τελείως
γ. Επιτρέπεται εφόσον μπορούμε να περάσουμε το φράχτη


5ο Ερωτηματολόγιο Aρχή Σελίδας

1. Πόσα είδη πέρδικας περιλαμβάνονται στην ελληνική πανίδα;
α. Δύο
β. +Τρία
γ. Πέντε

2. Πότε επιτρέπεται να κυνηγιούνται τα τουρλιά (τουρλίδες, σκαλίδρες);
α. Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
β. Ανάλογα με την περιοχή και τις τοπικές απαγορεύσεις
γ. +Απαγορεύεται

3. Ποια από τα πουλιά του ερωτήματος δεν είναι αρπακτικά;
α. Ψαλιδάκης - Τσίφτης
β. Βαλτόκιρκος - Φιδαετός
γ. +Σιταρήθρα - Φασιανός

4. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του συκοφάγου;
α. Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου
β. Ολη την κυνηγετική περίοδο
γ. +Απαγορεύεται

5. Πότε επιτρέπεται το όπλο μας να φέρει πρόσθετο στόχαστρο;
α. Για κυνήγι θηλαστικών
β. +Απαγορεύεται τελείως
γ. Για κυνήγι υδροβίων

6. Πώς αποδεικνύεται η νόμιμη κατοχή ενός κυνηγετικού όπλου;
α. Με τιμολόγιο αγοράς
β. Με υπεύθυνη δήλωση του πωλητή
γ. +Με άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου

7. Από που εκδίδονται οι άδειες κυνηγίου;
α. Από τον κυνηγετικό σύλλογο
β. Από το αστυνομικό τμήμα της μονίμου κατοικίας του ενδιαφερομένου
γ. +Από την αρμόδια Δασική Αρχή

8. Πότε και που επιτρέπεται το κυνήγι του μελισσοφάγου;
α. Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και μόνο στα τμήματα που χαρακτηρίστηκαν ως “ζώνες διάβασης”
β. Όταν μειώνεται ο πληθυσμός των μελισσοσμηνών
γ. +Απαγορεύεται τελείως

9. Σε ποια ακτίνα γύρω από τα μεμονωμένα σπίτια απαγορεύεται το κυνήγι;
α. Σε ακτίνα 150 μέτρων
β. +Σε ακτίνα 100 μέτρων
γ. Σε ακτίνα 80 μέτρων

10. Για ποια περιφέρεια ισχύει η τοπική άδεια κυνηγίου;
α. Για μια από τις επτά κυνηγετικές περιφέρειες
β. +Για την περιφέρεια ενός νομού
γ. Για ολόκληρη την επικράτεια


6ο Ερωτηματολόγιο Aρχή Σελίδας

1. Πόσα είδη μπεκατσινιών επιτρέπεται να κυνηγηθούν στην Ελλάδα;
α. Όλα όσα απαντώνται στη χώρα μας
β. +Δύο (Από το 2000 επιτρέπεται μόνο ένα είδος)
γ. Τέσσερα

2. Ποια από τις πάπιες που αναφέρονται δεν επιτρέπεται να κυνηγιέται;
α. Σαρσέλα
β. Χουλιαρόπαπια
γ. +Φλυαρόπαπια (Από το 2002 επιτράπηκε και η φλυαρόπαπια.
Σε νεώτερα ερωτηματολόγια έχει αντικατασταθεί η φλυαρόπαπια από την βαλτόπαπια η οποία βέβαια δεν επιτρέπεται.)

3. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του Ερωδιού και του Κορμοράνου;
α. Ολη την κυνηγετική περίοδο
β. Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Νοεμβρίου
γ. +Απαγορεύεται τελείως

4. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού;
α. Ολη την κυνηγετική περίοδο
β. Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές
γ. +Όπως ορίζει η Ετήσια Ρυθμιστική του Κυνηγίου Υπουργική Απόφαση

5. Τι εννοούμε όταν λέμε όπλο με ραβδωτή κάνη;
α. Το όπλο που παίρνει φυσίγγια Magnum
β. Το όπλο που το μήκος της κάνης είναι μέχρι 60 εκ.
γ. +Το όπλο που έχει στο εσωτερικό της κάνης ελικοειδείς ραβδώσεις

6. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι με όπλο που έχει συνολικό μήκος 80 εκατοστά;
α. Ολη την κυνηγετική περίοδο
β. Μόνο για κυνήγι πουλιών
γ. +Απαγορεύεται τελείως

7. Πότε επιτρέπεται η αγοραπωλησία των πτερωτών θηραμάτων;
α. Ολη την κυνηγετική περίοδο
β. +Μόνο όταν προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές ή το εξωτερικό εφόσον έχουν εισαχθεί νόμιμα
γ. Απαγορεύεται τελείως

8. Για ποια περιφέρεια ισχύει η περιφερειακή άδεια κυνηγίου;
α. Για ολόκληρη την επικράτεια
β. Για την περιφέρεια ενός νομού
γ. +Για μια από τις 7 Κυν/κές Περιφέρειες

9. Αν μέσα σε θάμνους κάτι κινείται που δεν βλέπετε, από πόση απόσταση θα πυροβολήσετε;
α. Μέχρι και 30 μ. για να έχουμε επιτυχία
β. Μέχρι και 40 μ. εφόσον το ωφέλιμο βεληνεκές το επιτρέπει
γ. +Δεν επιτρέπεται να πυροβολήσουμε

10. Ποια από τα περιγραφόμενα πουλιά είναι υδρόβια;
α. +Φαλαρίδα - Σταχτόχηνα
β. Κουφομπεκάτσινο - Μπεκατσίνι
γ. Καλημάνα - Ορτύκι


7ο Ερωτηματολόγιο Aρχή Σελίδας

1. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς;
α. Ολο το χρόνο γιατί θεωρείται επιβλαβές
β. +Οταν και όπου επιτρέπεται το κυνήγι
γ. Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου
(Την περίοδο 2005/2006 επιτρέπεται από 14/9/05 εως 28/2/06...)

2. Ποια από τα πουλιά του ερωτήματος επιτρέπεται να κυνηγηθούν
α. +Ψαρόνι - Νερόκοτα
β. Νεροχελίδονο - Αλκυόνη
γ. Γαλαζολαίμης - Χαλκόκοτα

3. Πότε επιτρέπεται η αγοροπωλησία του λαγού;
α. Απαγορεύεται εντελώς
β. Όταν επιτρέπεται το κυνήγι του
γ. +Όταν προέρχεται από τεχνητή εκτροφή, ελεγχόμενες Κυν. Περιοχές ή εξωτερικό, εφόσον έχει εισαχθεί νόμιμα

4. Ποια περίοδο επιτρέπεται το κυνήγι της Αβοκέτας;
α. Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
β. +Απαγορεύεται το κυνήγι της
γ. Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου

5. Πότε και που επιτρέπεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκυλιών κατά την περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι;
α. Χωρίς όπλο παντού
β. +Χωρίς όπλο ένα μήνα πριν αρχίσει το κυνήγι και σε περιοχές που καθορίζονται από τη Δασική Υπηρεσία
γ. Απαγορεύεται τελείως

6. Αν σε θαλάμη μήκους 70 χιλ. βάλουμε φυσίγγι Magnum και πυροβολήσουμε τι θα συμβεί;
α. Θα έχουμε μεγαλύτερο βεληνεκές
β. +Βλάβη στο όπλο με πιθανό ατύχημα
γ. Δεν θα συμβεί τίποτα

7. Από πόση απόσταση μπορείτε να σκοπεύσετε πουλί που κάθεται επάνω σε καλώδια ΟΤΕ ή ΔΕΗ;
α. Από απόσταση 60 μέτρων
β. Από απόσταση 40 μέτρων
γ. +Δεν επιτρέπεται

8. Τι εννοούμε όταν λέμε διαμέτρημα του όπλου;
α. Το μήκος της κάνης
β. +Την εσωτερική διάμετρο της κάνης
γ. Την εξωτερική διάμετρο της κάνης

9. Σε πόση απόσταση από τις παρυφές πόλεων - κωμοπόλεων ή οικισμών επιτρέπεται το κυνήγι;
α. Σε απόσταση 100 μέτρων από το τελευταίο σπίτι
β. Σε απόσταση 200 μέτρων από το τελευταίο σπίτι
γ. +Σε απόσταση 250 μέτρων από το τελευταίο σπίτι

10. Για ποια περιοχή ισχύει η Γενική άδεια κυνηγίου;
α. Για μία από τις επτά Κυν/κές Περιφέρειες
β. + Για ολόκληρη την επικράτεια
γ. Για την περιφέρεια του Νομού


8ο Ερωτηματολόγιο Aρχή Σελίδας

1. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του ακανθόχοιρου (σκαντζόχοιρου) και της Νυχτερίδας;
α. Ολη την κυνηγετική περίοδο
β. Από 15 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου
γ. +Απαγορεύεται τελείως

2. Ποια από τα περιγραφόμενα πουλιά δεν είναι υδρόβια;
α. Χωραφόχηνα - Σαρσέλα
β. +Φάσα - Φασιανός
γ. Νερόκοτα - Κύκνος

3. Πόσο χρόνο ισχύουν οι άδειες αγοράς κυνηγετικών όπλων;
α. Ένα χρόνο
β. +Εξι (6) μήνες
γ. Πέντε (5) χρόνια

4. Μετά τη λήξη της ισχύος των αδειών αγοράς και κατοχής κυνηγετικών όπλων, πώς γίνεται η ανανέωσή τους;
α. Αυτόματα χωρίς την υποβολή κανενός δικαιολογητικού
β. Με απλή αίτηση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα
γ. +Παρατείνεται η ισχύς τους για ισόχρονο διάστημα, αφού προηγουμένως υποβληθούν τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση των αδειών αυτών.

5. Πώς μεταφέρεται το κυνηγετικό όπλο μέσα στο αυτοκίνητο;
α. Αδειο
β. Λυμένο
γ. +Λυμένο και μέσα στη θήκη και αν δεν λύνεται (καραμπίνα) μόνο μέσα σε θήκη άδειο από φυσίγγια

6. Με τι όπλο επιτρέπεται να ασκείται το κυνήγι;
α. Με όπλο που το μήκος της κάνης του είναι τουλάχιστον τριάντα (30) εκατοστά
β. Με κυνηγετικό όπλο που έχει το εσωτερικό της κάνης ραβδωτό
γ. +Με όπλο που έχει μήκος κάνης τουλάχιστον πενήντα εκατοστά και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, εσωτερικό κάνης λείο και λειτουργούν αποκλειστικά με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας

7. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι πάνω ή μέσα από μηχανοκίνητα μέσα στην ξηρά;
α. Όταν το έδαφος είναι λασπώδες
β. Όταν το έδαφος έχει καλυφθεί από χιόνι
γ. +Απαγορεύεται τελείως

8. Πότε επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ειδικές σφυρίχτρες για να προσελκύσουμε τα πουλιά;
α. Όταν κυνηγάμε υδρόβια
β. Όταν κυνηγάμε τσίχλες ή κότσυφα
γ. +Απαγορεύεται τελείως

9. Σε πόσο χρόνο είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια κυνηγίου μετά από καταδίκη για παράνομο κυνήγι;
α. Μετά από δύο χρόνια
β. +Μετά από δύο χρόνια από την έκτιση της ποινής, όταν το αδίκημα είναι πταίσμα και πέντε χρόνια όταν είναι πλημμέλημα
γ. Μετά από τέσσερα χρόνια

10. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχετε μαζί σας όταν πηγαίνετε για κυνήγι;
α. Την ταυτότητα ή άδεια οδήγησης
β. Την άδεια κυνηγίου
γ. +Αδεια κυνηγίου και Αδεια ή Βεβαίωση Κατοχής Κυνηγετικού Οπλου


9ο Ερωτηματολόγιο Aρχή Σελίδας

1. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του Τσακαλιού
α. Από 15 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου
β. Ολη την κυνηγετική περίοδο
γ. +Απαγορεύεται τελείως

2. Σε πόσο χρόνο πρέπει να δηλώσετε το κυνηγετικό όπλο που αγοράσατε για να εκδοθεί Αδεια Κατοχής Κυν. Οπλου;
α. Τρεις μήνες
β. Ένα χρόνο
γ. +Ένα μήνα

3. Που επιτρέπεται σήμερα το κυνήγι του ζαρκαδιού;
α. Όταν επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου
β. Μόνο στη Ροδόπη
γ. +Στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές

4. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του Νυχτοκόρακα;
α. Εκτός εποχής αναπαραγωγικής διαδικασίας
β. Μόνο στις “ζώνες διάβασης” από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
γ. +Απαγορεύεται τελείως

5. Ποια από τα περιγραφόμενα πουλιά δεν επιτρέπεται να κυνηγιούνται;
α. Σιταρήθρα - Σαρσέλα
β. +Τσίφτης - Ψαλιδάκης
γ. Φαλαρίδα - Πρασινοκέφαλη

6. Σε ποιες περιπτώσεις κατάσχονται τα μηχανοκίνητα μέσα;
α. Όταν μετακινούμεθα με αυτά στο κυνήγι
β. +Όταν κυνηγάμε μέσα ή πάνω από αυτά
γ. Όταν μεταφέρουμε παράνομα θηράματα

7. Πόσες είναι οι κυνηγετικές περιφέρειες της Ελλάδας;
α. Τρεις
β. Εξι
γ. +Επτά

8. Με τι σκύλο επιτρέπεται το κυνήγι της μπεκάτσας όταν και όπου αυτό επιτρέπεται
α. +Με σκύλο φέρμας
β. Με σκύλο δίωξης
γ. Και με τα δύο

9. Σε περίπτωση που ο κυνηγός δεχθεί έρευνα του σακιδίου του και βρεθεί να έχει σκοτώσει απαγορευμένα θηράματα, τα οποία καλείται να παραδώσει για κατάσχεση, αλλά αρνείται την παράδοση, διαπράττει το αδίκημα της απείθειας ή όχι;
α. +Διαπράττει το αδίκημα της απείθειας
β. Δεν διαπράττει αδίκημα
γ. Δεν υποχρεούται να δεχθεί την έρευνα

10. Μέχρι πόσα κυνηγετικά όπλα επιτρέπεται να κατέχει ένας κυνηγός χωρίς να υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα συναγερμού στο χώρο φύλαξής τους;
α. Τρία
β. Πέντε
γ. +Δέκα


10ο Ερωτηματολόγιο Aρχή Σελίδας

1. Πόσα φυσίγγια επιτρέπεται να φέρει συνολικά μια κυνηγετική καραμπίνα;
α. Επτά
β. +Τρία
γ. Οσα η κατασκευή του επιτρέπει

2. Πότε χρησιμοποιείται όπλο με πτυσσόμενο κοντάκι για κυνήγι;
α. Όταν σκοπεύουμε από απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων
β. Όταν κυνηγάμε από πλωτό μέσο
γ. +Απαγορεύεται τελείως

3. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι του Κουφομπεκάτσινου;
α. Απαγορεύεται (Από το 2000 απαγορεύτηκε τελείως)
β. +Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου
γ. Από 20 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου

4. Πού επιτρέπεται το κυνήγι του ελαφιού;
α. Μόνο στα καταφύγια θηραμάτων
β. Μόνο στους βιότοπους με μεγάλη δασοκάλυψη
γ. +Μόνο στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές

5. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι;
α. Μόνο το πρωί και το βράδυ
β. Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου
γ. +Απαγορεύεται τελείως

6. Πότε επιτρέπεται το κυνήγι στους αμπελώνες χωρίς τη συγκατάθεση του καλλιεργητή;
α. Μετά τον τρυγητό
β. Από 20 Αυγούστου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου
γ. +Απαγορεύεται
(Στο άρθρο 256 του νόμου περί θήρας αναφέρει:
Απαγορεύεται η θήρα άνευ της συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου, νομέως ή μισθωτού: Εντός των αμπελώνων από της ενάρξεως της περιόδου της θήρας έως λήξεως του τρυγητού
Δεν γνωρίζω αν αυτό έχει αλλάξει με νεότερο νόμο. Αν δεν έχει αλλάξει, σωστή απάντηση θα ήταν η α.)

7. Με τι μέσο επιτρέπεται το κυνήγι στις λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις και λιμνοθάλασσες;
α. Με μηχανοκίνητα πλωτά μέσα
β. Με ταχύπλοα πλωτά μέσα που αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι 18 χιλιόμετρα
γ.+ Με πλωτά μέσα χωρίς μηχανή

8. Με τι μέσα απαγορεύεται το κυνήγι στην ανοικτή θάλασσα;
α. +Με μηχανοκίνητα πλωτά μέσα που αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από 18 χλμ.
β. Με ταχύπλοα που αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι 18 χλμ.
γ. Με πλωτά μέσα χωρίς μηχανή

9. Σε πόση απόσταση από την ακτή, απαγορεύεται το κυνήγι με μηχανοκίνητα πλωτά μέσα;
α. Σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων
β. +Σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων
γ. Σε απόσταση μέχρι 200 μέτρων

10. Ποια από τα περιγραφόμενα πουλιά δεν επιτρέπεται να κυνηγιούνται;
α. +Χουλιαρομύτα - Κούκος - Ασπρόχηνα (Από το 2002 επιτράπηκε η ασπρομέτωπη χήνα)
β. Φάσα - Πετροπέρδικα - Κιρκίρι
γ. Καλημάνα - Κουφομπεκάτσινο - Φασιανός (Από το 2000 απαγορεύτηκε το κουφομπεκάτσινο)

 © 2000-2024   Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr   Greek Pages   Sorry! English Pages not yet available.